Постелник

Царевият постелник, е бил един чиновник над царските спални – Д.А. 12:20. В царските дворове, въобще скопци са се употребявали на тази служба – Ест. 1:10,12,15.