Потифер (слънчев)

Илиополски жрец, чиято дъщеря се даде за съпруга на Йосиф – Бит. 41:45. Това име, под различни видове, се среща по древни Египетски паметници.