Поток

На еврейски нахал, обозначава и долината през която тече – Чис. 13:23, 34:5; Йов 6:15, и др. Такива водотечения, са за източните хора поразителни образи на непостоянство и разрушение. Като текат само през дъждовно време и пресъхват от лятната жега, а някои по пустините още по-рано, те горчиво осуетяват сладката надеждица и очакване на жадния, и може би погиващ пътник – Йов 6:15-20. Ер. 15:18.