Прашка

Вид оръжие, което се е употребявало във война, преди изобретяването на пушките. То е било опасно в ръцете на Давид и Вениаминците – Съд. 20:16; 1Цар. 17:48-50; 1Лет. 12:2; 2Лет. 26:14.