Праведният (евр. Яшар)

Книгата на Праведният, за която е споменато в И.Н. 10:13, и 2Цар. 1:18, е била сборник от народни, исторически, възторжени и жаловити песни, запазен до времето на Давид. Йосиф говори за някаква книга на Яшар, която тогава се е употребявала в храма, но нищо повече не се знае за нея.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.