Прелюбодейство

Прелюбодейството, е една незаконна връзка между две лица (мъж и жена), от които едното или и двете, са се обрекли на други в свят съюз (брак), да пазят себе си съвършено, и само за тях, и така то е по-голямо престъпление от блудството, което е също несвята връзка, само че между неженени лица. Като най-голям грях по видът си, и като такъв, който обхваща всичките други плътски грехове, прелюбодейството се забранява в седмата заповед. Където многоженството се практикуваше, както между старите евреи, незаконното съобщение между един женен мъж и една жена, която не е омъжена, нито сгодена, се считаше не за прелюбодейство, но за блудство. Виж Блудство.

Блудството, може до една степен да се покрие с оженването на лицата след това, но прелюбодейството не може така да се премахне. Оттова, Бог често сравнява себе си с един съпруг ревнив за честта си, и оттова изоставянето на истинния Бог, се сравнява с блудство и прелюбодейство от най-мръсен вид – Ер. 3:9; Ез. 23:36-49.

Според Мойсеевия закон, и мъжът и жената, които са извършили прелюбодейство, са били наказвани със смърт – Лев. 20:10, 21:9; Йн. 8:5. Една жена, която се подозираше в това престъпление, за да се оправдае, можеше да изпие “горчивата вода на ревнивостта”, както се предписва в Чис. 5:11-31.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.