Преображение

Мт. 17:1-9; 2Пет. 1:16-18
Това забележително събитие в живота на Исус Христос, вероятно се е случило на планината Ермон, или на някоя друга планина около Кесария Филипова; понеже преданието, че Исус се е преобразил на планината Тавор, не е достоверно. Виж Тавор. Лицето и облеклото на Спасителя блеснаха със свръхестествена слава. Законът и пророците, в лицето на Мойсей и Илия, въздадоха почести на Евангелието. С разговорът си с Христос върху най-важният за човечеството предмет (изкупителната Му смърт), те доказаха съгласието на стария закон с новия, и съчувствието между небето и земята, когато гласът, който чуха от небето, Му даде чест и власт над всичко. Освен главната му цел (да засвидетелствува Месианството и божеството на Христос), това събитие доказва вечното съществувание на умрелите в онзи свят; достави в лицето на Христос, образец на едно прославено човечество; и помогна на него и на учениците му, да се приготвят за бъдещите си изпитни.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.