Престъпление

Нанесена обида, която много или малко е противна на закона. Мойсеевият закон, изискваше от престъпникът не само да възмезди обиденият, но и да се примири с божественият Управител, като принесе принос на олтара – Лев. 5гл., 6:1-7.