Престъпление

Нанесена обида, която много или малко е противна на закона. Мойсеевият закон, изискваше от престъпникът не само да възмезди обиденият, но и да се примири с божественият Управител, като принесе принос на олтара – Лев. 5гл., 6:1-7.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.