Претория

Име, което в евангелията се дава на дома, в който живееше Римския управител в Ерусалим – Мк. 15:16. Тук той съдеше като съдия, и тук Исус се представи пред него. Виж Гавата. Той бе конакът, който Ирод съгради в Ерусалим при Антониевата крепост, с който се съобщаваше. Преторията бе едно великолепно здание с обширен двор – Мт. 27:27; Мк. 15:16; Йн. 18:28,33. Тук Римските прокуратори се установяваха да живеят, когато идваха в Ерусалим – Д.А. 25:1. Също и преторията (или конакът) на Ирод в Кесария се споменава в Св. Писание – Д.А. 23:35. Павел говори за преторията в Рим, в която той свидетелствува за Христа – Фил. 1:13. Един мислят, че тук апостола говори за палатът на император Нерон, а други за мястото, където Римският претор (съдия), е раздавал правосъдието, т.е. съдилището. Други пък поддържат, и то с голямо основание, че тази претория, е била казармата на Импероторската гвардия, където Павел може да е бил докаран от войника, който винаги го придружаваше, и за който по Римския обичай, той (апостолът) бе вързан с вериги.