Приятел

Авраам получава голяма чест, като се нарича “Божий приятел” – Як. 2:23. Исус Христос е сторил тази чест на учениците си – Йн. 15:15. Друга е думата на гръцки, с която Исус Христос казал на Юда: “Приятелю” – Мт. 26:50. Приятел в този, и в някои други случаи значи просто “другар”. Същата тая дума се повтаря в Мт. 20:13, 22:12.