Притчи

Една сбирка от къси и остроумни изречения, които премъдрия Соломон написа по Божие вдъхновение. Казва се, че той изрекъл три хиляди притчи – 3Цар. 4:32, (1000г. преди Р.Х.). Първите девет глави на Притчите, са написани на един хубав поетичен стил, и са по-тясно свързани от следващите глави, (1022), които съдържат само отделни поговорки. Глави 2529, са Соломонови притчи, събрани по заповед на цар Езекия. Глава 30, се приписва на цар Агур. Глава 31, от “цар Лемуил”, е една хубава картина на женското превъзходство. Не се знае под чие попечителство, тази книга е била събрана, така както я намираме в Библията, но няма книга в Стария Завет, която повече да се потвърждава като каноническа, отколкото книгата на Притчите; често Новия Завет се позовава на нея или я загатва – Як. 4:6; 1Пет. 4:8; 2Пет. 2:22; Рим. 12:20; 1Сол. 5:15; Евр. 12:5,6. “Летящите й думи”, са богато съкровище от небесна мъдрост, и рядко в действителния живот изниква въпрос, върху който да не хвърлят светлина.