Пророчество

Предсказване на бъдещи събития, по Божие вдъхновение. То изцяло се различава от една остроумна и сполучлива догадка за бъдещето, и от един неопределен и двусмислен отговор. Истинното пророчество идва от Бога; и е най-силно доказателство за божественото начало на посланието, от което то съставлява част. Едно истинско пророчество, се познава по следните неща: то се изрича преди да се сбъдне събитието, което предсказва; то толкова съвършено съвпада със събитието, че никакво човешко остроумие не може да го измисли; и изречено от един, който претендира, че е вдъхновен от свише. Много пророчества в Св. Писание, предсказаха събития няколко столетия преди да се сбъднат, събития, за които никой тогава не е знаел, че ще се случат, и на които изпълнението е зависело от безбройни случайности, включващи историята на неща и наличието на хора несъществуващи тогава, но при все това тези предсказвания се сбъднаха, така като бяха предречени. Такива бяха пророчествата за идването и разпятието Христово, разпръсването и съхранението на евреите, и др. Библейските пророчества, са един обширен план, чиито най-ранни предричания достигат свършекът на световната история, план, който полека-лека и от век във век се развива, и от разни мъже, някои от които не разбираха напълно, и “изследваха какво показва в тях Духът Христов” – 1Пет. 1:11. Очевидно цялото дело е дело на Йеова, и чудесно за нас. Пророческите писания, са неясни в една известна степен, но с търпеливо и набожно изучаване, неяснотата се разгонва от тях, а онези от тези писания, които не са се изпълнили до сега, очакват изпълнението на събитията, които те предричат, за да станат ясни. Много пророчества, които първоначално се отнасяха за близки събития и освобождения, бяха назначени от Бога, да бъдат пророчества за много по-знаменити събития в бъдеще. Напр. главният предмет на пророчеството в Мт. 24гл., е пришествието на Христос, за да съди враговете си, и да избави приятелите си. В описанието на този предмет, Матей подражава на един живописец, който от височина описва с живописно перо изгледът пред него: кулата на селската църква тука отпред, и планинският връх, който се мъжделее там надалече в мрачния небосклон, един до друг се изобразяват върху картината му. Така в описанието на пришествието на Христос, Матей очертава някои черти на пришествието по разорението на Ерусалим, което щеше да се случи след четиридесет години, а в следващия стих, някои отличителни черти на второто Му пришествие при свършека на света; въпреки всичко това и двете принадлежат на същия изглед. За изречението на Новия Завет, “това стана за да се сбъдне реченото от пророка….”, и пр., виж Сбъдна се. За други значения на “пророчество”, виж Пророци.