Прост и Простота

Тези думи, се използват в Библията ту в добър смисъл и означават: искреност, наивност, простодушие, незлобие – Рим. 16:19; 2Кор. 1:12, 11:3, ту в лош, и означават глупост, лекомислие – Пр. 14:15, невежество, неопитност – Пр. 1:4, 21:11.