Провидение (промисъл)

Божието провидение поддържа и управлява всяка твар. То е обширно колкото вселената, и вечно като теченето на времето. В него се проявява Божията мъдрост, милост, доброта, и пр. Бог приготвя на враната храна, и насища желанието на всичко живо. Библията ни представя цялата природа, да гледа към него и да зависи от него – Йов. 38:41; Пс. 104, 145:15,16; 147:8,9, и единодушно потвърждава, че всяка случка и всяко същество е в Неговата ръка. Няма чест (късмет) на света; “жребието се хвърля в скута, но решението чрез него е от Господа” – Пр. 16:33. Нито едно врабче, нито един косъм, не пада на земята без волята Му – Ис. 14:26,27; Мт. 10:29,30; Д.А. 17:24-29. Всяко нещо, което е било значително за Бога, когато го е сътворил, е незначително за него да го съхранява и надзирава. Историята, (издигането и падането на народи, и напредъкът на Христовата църква), откриват на всяка стъпка пръста на Онзи, който действува във всичко по съветът на Своята воля.