Пръчка (жезъл)

Отрасъл от дънера или клоните на някое дърво – Бит. 30:37; Ис. 11:1; Ез. 37:15-22. Тя означава тояга, която се употребява от пътници при ходене – Ез. 29:6; от чародейци – Ос. 4:12; от землемери – Пс. 74:2; от овчари – Лев. 27:32; Зах. 11:10-14; още, като инструмент за наказание – Пр. 23:13, 29:15; като скиптър – Ис. 14:5; и като белег на сила – Пс. 2:9, подпорка и управление.