Псалтир

Ис. 5:12; Ам. 6:5
Един вид струнен инструмент. Виж Музика и Китара.