Пшеница (жито)

Най-главното и най-драгоценното за човека растение, което се произвежда навсякъде по света – Бит. 30:14; Вт. 8:8; Съд. 6:11; Мт. 13:25; 1Кор. 15:37. Египетската пшеница има шест или седем класа на едно стъбло; така, че Фараона го е видял на сън в обикновеният му вид – Бит. 41:5-7. “Хлебните приношения” на Мойсеевото богослужение – Лев. 2гл., са били от пшенично брашно.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.