Птици

Както другите животни, и те са били разделени от Мойсей на чисти и нечисти; първите могат да се ядат, а последните не. Главната основа за различие е, че онези които се хранят с жито или със семена са чисти, а онези които ядат плът, риба или мърша, са нечисти. Гургулиците, гълъбчетата, и някои други видове птици, са били назначени в Мойсеевият закон за жертвоприношения – Лев. 5:7-10, 14:4-7; Лк. 2:24.

Много е трудно да се даде точно определение на различните видове птици, забранени в Левит 11:13-19; Вт. 14:11-20, и в първият превод на Еврейските имена.

Мойсей, за да научи израилтяните на човещина, им заповядва, когато намерят птиче гнездо, да не вземат майката с чадата, но да пускат нея, а чадата само да вземат – Вт. 22:6,7.

В Ер. 5:27, се споменава за клетки за птици, а в Пр. 7:23; Екл. 9:12, за примки.

С думите “хищни птици”, понякога се подразбират разорителни войски – Ис. 46:11; Ер. 12:9; Ез. 32:4; Отк. 19:17-19.