Пурим (жребий)

Еврейски празник, установен от Естир и Мардохей, през царуването на Персийския цар Асуир, за спомен на чудесното избавление на евреите от злобните Аманови помисли. Значението на това име, идва от жребието, което се хвърляло всекидневно пред Аман, от първия до дванадесетия месец, докато се случеше благоприятен ден за погубването на евреите, които възползвайки се от суеверието на Аман, намериха време да обърнат кроежите му срещу него – Пр. 16:33; Ест. 3:7, 9:20-32. Този празник, се предшествувал с един ден пост, и се изпращал с четене на книгата Естир на всеослушание в събранието, и с частни пирове, взаимни дарове, милостиня, игране, и др. Някои мислят, че този празник се загатва в Йн. 5:1. Евреите и до сега го празнуват през март.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.