Пустиня

В Св. Писание, под “пустиня”, въобще се разбира необработено място или пък пасбище. Някои пустини, са били наистина пусти, по причина на бездъждие и на продължителни суши; други, обаче, са били прекрасни полета, с богати поляни и пасища. Давид говори за красотата на пустинята – Пс. 65:12,13. Св. Писание споменава няколко пустини в Святата Земя. Особено се говори за онази “голяма и страшна пустиня” в Камениста Арабия, на юг от Ханаан, и за страната между Ханаан и Ефрат – Из. 23:31; Вт. 11:24. Пасищата на тази пустиня, са облечени и през зимата и през пролетта с гъста и мека трева, но лятната жега я изгаря, и арабите ходят да търсят пасище другаде.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.