Пъдпъдъци

В Палестина пъдпъдъка е голям почти колкото една гургулица. Тези птици изобилват при бреговете на Мъртво море и на Йордан, и по пустините на Арабия. Впрочем, че пъдпъдъци били доведени в стана на израилтяните е напълно вярно; и чудото се е състояло в това, че безбройно число от тези птици били докарани, по силното желание на народа, в едно особено място чрез “вятър от Господа” – Из. 16:13; Чис. 11:31; Пс. 78:27.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.