Пърнар

Един вечнозелен дъб, на който стъблото е много твърдо. Това вероятно е дървото, споменато в Ис. 44:14, което на еврейски се нарича тирза.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.