Раама

Бит. 10:7; 1Лет. 1:9
Един от Хусовите синове и от Хамовите внуци; също една страна, населена от неговите потомци. Предполага се, че тази страна е граничела с Персийския залив, от към западното си крайморие на север – Ез. 27:12.