Раав

Тази дума представя две различни еврейски думи:
I. РААВ. Една ханаанка от Ерихон, която скри двамата съгледвачи, изпратени там от Исус Навиев; и в замяна беше пощадена, с всичките й роднини, когато градът беше превзет и разорен – И.Н. 2:1-21, 6:17-25. Нейната вяра, която мотивира това дело, се препоръчва в Евр. 11:31; Як. 2:25. Евреите и много християни смятат, че Раав е била честна жена, която държеше една гостилница, но е по-вероятно наименованието “блудница”, дадено й в Библията да е точно. Ако тя е водила някога разпуснат живот, очевидно се е разкаяла, и после да е станала поклонница на Йеова, и жена на Салмон, един княз на Юдовото племе – Рут. 4:21; Мт. 1:4. Каещият се митар и грешник, винаги намират прием при Христа; и мнозина такива, чрез подновяващата сила на благодатта, славно ще светнат на небесата, а невярващите ще погинат в греховете си.

II. РААВ, (гордост, безсрамност). Едно име обозначаващо Египет – Пс. 87:4, 89:10; Ис. 30:7, 51:9. В последното от тези места, Египет се оприличава на едно хищно морско чудовище; съмнително е, обаче, дали самата дума Раав се употребява, за да означи морско чудовище.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.