Рагуил

Чис. 10:29; Из. 2:15,18,21
В тези места се представя като бащата на Овав и на Сепфора, и въобще се предполага, че е същият Йотор, Мойсеевия тъст. Някои обаче мислят, че той е баща на Йотор, и че се нарича баща на другите, защото беше глава на семейството. Сравни Бит. 31:43; 4Цар. 14:3, 16:2.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.