Рай

Едемската градина, в която Бог постави Адам и Ева. Тази славна градина, е наистина общоизвестна под името “земен рай”, и едва ли има някоя част на света, в която той да не се е търсил. Виж Едем.

В Новия Завет думата “рай”, обозначава мястото, където душите на блажените престояват в благополучие. Така, Спасителят казва на каещия се разбойник на кръста: „днес ще бъдеш с мене в рая“ т.е. в състоянието на блажените – Лк. 23:43. Павел, като говори за себе си в трето лице, казва: “Познавам един човек, който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори” – 2Кор. 12:4. И в Отк. 2:7, 22:14, естествените черти на мястото, където невинността и блаженството са се изгубили, се употребяват, за да се опише светът, където тези неща съвършено и завинаги се добиват пак.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.