Рака

Дума, произлизаща от една Еврейска дума, която значи суетен, безделник, безполезен. В Съд. 11:3, е преведена “безделници”. Думата изразява презрение. Христос казва в Мт. 5:22, който рече на брата си “Рака”, се излага на съд.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.