Рамесий

Един град, построен от евреите през тяхното робство в Египет – Из. 1:11. Беше положен в Гесенската страна – Бит. 47:27. От този град, евреите почнаха съвкупния си изход от Египет – Из. 12:37; Чис. 33:3,5. Мисли се, че той е бил при стария канал между Нил и Червено море, и около тридесет и пет мили северозападно от Суез.