Рамот

Един прочут град в планината Галаат; често наричан Рамот-галаад, а понякога Рамат-масфа, сир. хълмът на пазителната стенаИ.Н. 13:26. Този град, принадлежеше на гадовците, и стана един от градовете за прибежище оттатък Йордан – Вт. 4:43; И.Н. 20:8, 21:38. Той беше прочут през царуванията на последните Израилски царе, и бе причина за няколко боеве между тези царе и царете на Дамаск, които бяха го превзели, и от които Израилските царе се стараеха да го отнемат. Тук умря Ахаав, Йорам бе наранен, Ииуй бе помазан за цар на Израил – 3Цар. 22гл. 4Цар. 8:28,29, 9:1-14; 2Лет. 22:5,6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.