Рапсак (главен виночерпец)

Един чиновник, изпратен от Лахис, да покани Езекия, да се предаде на Сенахирим, Асирийския цар; това послание, той изрече по един най-укорителен начин. Тази история се разказва в 4Цар. 19:17, и сл.; 2Лет. 32:9, и сл.; Ис. 36гл. Виж Ниневия и Сенахирим.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.