Расин

Един цар от Дамаскинска Сирия, който се съедини с Факей, Израилския цар да навлязат в Юда, (742г. преди Р.Х.) – 4Цар. 15:37, 16:5-10; Ис. 7:1. Като се отвърна от Ерусалим, Расин простря победите си на юг до Елат, но най-накрая бе победен и убит от Теглат-Феласар, Асирийския цар, чиято помощ беше получил Ахаз. Народът му също бе откаран в робство оттатък Тигър – Ис. 8:6, 9:11.