Рава

Или Рава на Амоновите синове, после наречен Филаделфия, столицата на амонците, лежеше при южния източник на Явок, около двадесет и две мили оттатък Йордан. Този град, беше славен даже във времето на Мойсей – Вт. 3:11; И.Н. 13:25. Когато Давид провъзгласи бой против амонците, неговият военачалник Йоав огради Рава, където Урия изгуби животът си, чрез една тайна заповед на царя; и когато градът приближаваше да се покори, Йоав изпрати да известят на Давид, за да отиде по-скоро там, за да се радва на почестите за превземането му – 2Цар. 11:12. От това време, този град стана подчинен на Юдейските царе, но след време Израилските царе станаха господари над него и над племената оттатък Йордан. Към края на Израилското царство, Теглат-Феласар, като плени голямо число от израилтяните, амонците се отнасяха много жестоко към останалите от тях; поради което пророците Еремия и Езекил, произнесоха твърде строги пророчества, както против Рава, столицата им, така и против цялата тази страна; тези пророчества, вероятно са се изпълнили пет години след разорението на Ерусалим – Ер. 49:1-3; Ез. 21:20. Антиох Велики, после превзе градът. За дълго време беше познат на гърците и римляните под името Филаделфия, но това име сега е неизвестно на местното население от онази област. Мястото на този град, сега се нарича Аман, и е около петнадесет мили на югоизток от Салт, наричан в старо време Рамот-галаад. Буркхарт, намери тук пространни развалини, и ги е описал. Той, и много други пътешественици, са намерили градът опустошен, както беше предсказано; буквално може да се каже, че този град е бил “един обор на камили”, “едно място за лежане на овци” – Ез. 25:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.