Равия

Един внук на Мойсей и единствен син на Елиезер; многочисленото му потекло, се споменава като знак на божествена благодат – 1Лет. 23:17.