Разпознаване на Духове

1Кор. 12:10
То е било една особена дарба, която Св. Дух е давал на някои членове от Ранната църква, за да могат да съдят за верността на онези, които изповядаха любов към Христа, и които претендираха, че проповядват по боговдъхновение – 1Йн. 4:1; 2Йн. 7ст. Виж и Д.А. 5:1-10, 13:6-12, и Дух VII.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.