Разпознаване на Духове

1Кор. 12:10
То е било една особена дарба, която Св. Дух е давал на някои членове от Ранната църква, за да могат да съдят за верността на онези, които изповядаха любов към Христа, и които претендираха, че проповядват по боговдъхновение – 1Йн. 4:1; 2Йн. 7ст. Виж и Д.А. 5:1-10, 13:6-12, и Дух VII.