Разслабление (парализа)

Разслаблението, е една болест, която удря понякога една страна или един дял на тялото, а по някога цялото тяло; поврежда силата на движение, или силата на чувствуване, или пак и на двете. То е една от най-трудно церимите болести, но Спасителя я изцеляваше с една дума – Мт. 4:24, 12:10; Мк. 2:3-12. “Изсъхналата ръка” – Мк. 3:1, вероятно беше следствие на разслабление. Има също разслабление и на душата, и тази болест може да я изцели Великият Лекар и само той.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.