Река

Тази дума в Библията съответствува на две еврейски думи:

I. ЙЕОР, египетска дума означаваща река. Тя се дава повечето на Нил и на притоците й, освен в Йов 28:10, и Дан. 12:5,6,7.

II. НАХАР, се дава, като нашата дума река, на постоянно текущи водотечения, като Ефрат и др.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.