Река

Тази дума в Библията съответствува на две еврейски думи:

I. ЙЕОР, египетска дума означаваща река. Тя се дава повечето на Нил и на притоците й, освен в Йов 28:10, и Дан. 12:5,6,7.

II. НАХАР, се дава, като нашата дума река, на постоянно текущи водотечения, като Ефрат и др.