Ресеф

Един град покорен от асирийците – 4Цар. 19:12; Ис. 37:12. Мисли се, че по-късно е бил наречен Расафа, и че се е намирал на двеста и пет мили на запад от Ефрат към Палмира.