Ревност

I. Идолът на ревността – Ез. 8:3,5 е същия Тамуз в 14ст. Виж Тамуз.

II. Виж Прелюбодейство.