Резон

Основателят на една династия в Дамаскинска Сирия, във времето на Давид, и голям противник на Соломон и досадник на Израил – 3Цар. 11:23-25. Той беше военачалник на Ададезер, Совския цар.