Рифат

Северен народ от Гомерови потомци – Бит. 10:3; 1Лет. 1:6. Следи от името му, са намерени в Рифейските планини, в Русия.