Ригия

Сега Реджио. Град на брега при югозападния край на Италия, шест мили на югоизток от Месина в Сицилия. Корабът, в който беше Павел, когато отиваше в Рим се спря тука – Д.А. 28:13,14. Ригия беше един значителен град в старо време. Новия град почти беше съсипан от едно земетресение в 1783г., и сега има около десет хиляди жители.