Ригия

Сега Реджио. Град на брега при югозападния край на Италия, шест мили на югоизток от Месина в Сицилия. Корабът, в който беше Павел, когато отиваше в Рим се спря тука – Д.А. 28:13,14. Ригия беше един значителен град в старо време. Новия град почти беше съсипан от едно земетресение в 1783г., и сега има около десет хиляди жители.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.