Рихавовци

Св. Писание ни казва в Ер. 35:2-11, че Йонадав, син на Рихав, във времето на Ииуй, Израилския цар, беше забранил на потомците си да пият вино, да градят къщи, да садят лозя, и да притежават земя, но да живеят в шатри през целия си живот. Те спазваха това за повече от триста години, но в последната година на Йоаким, Юдовия цар, Навуходоносор като отиваше да обсади Ерусалим, рихавовците бяха принудени да прибегнат в града. През тази обсада, Еремия получи заповед от Бога, да ги покани в храмът, и да им даде да пият вино. Те отказаха да пият, и тяхната вярност към забраната от прадедите им, послужи като строг укор на евреите, за тава, че те бяха развалили заветът си с Бога. Рихавовците бяха от земята на Мадиам, и се предполага, че са напуснали Израилската земя, и че са се оттеглили в пустинята по времето на плена на юдеите; и божественото обещание, че от рихавовците „няма да липса човек, който да стои пред Бога“ – Ер. 35:19, несъмнено се изпълни, макар че може да е невъзможно сега да ги различи човек, между другите племена в Средна Арабия.