Римон (нар)

I. Едно градче в Палестина, близо до границата на Едом – И.Н. 15:21,32; Зах. 14:10, в страната определена за Симеоновото племе – И.Н. 19:7; 1Лет. 4:32; Неем. 11:29.

II. Един висок тебеширен хълм, няколко мили на изток от Ветил – Съд. 20:45-47, 21:13. Едно село, което се нарича Рамон и днес съществува там.

III. Един град на Завулон, наречен също Римон-Метоар – И.Н. 19:13; 1Лет. 6:77, който може да се издири в сегашното село Римане, на северозапад от планината Тавор.

IV. Един идол на сирийците – 4Цар. 5:18. Виж Нееман.