Ривла

Един град в Сирия, в страната Емат, на североизток от Ханаан – Чис. 34:11. Местоположението му, вероятно се намира в днешното село Ривле, на река Оронт, в северния край на великата долина Ел-Букаа, между планините Ливан и Срещо-Ливан. През тази долина, на пътя от Емат и Ривла, можеше най-лесно да влезе човек в Палестина от към север. В Ривла, цар Йоахаз бе затворен от Фараон Нехао; тук също Навуходоносор си беше установил главната квартира, когато воюваше против Юда – 4Цар. 23:33, 25:6,20,21; Ер. 39:5, 52:10.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.