Род (поколение)

“Този род”, значи тези, които сега живеят; “Този род няма да премине докато не се сбъдне всичко това” – Мт. 24:34. “Избавете се от този извратен род”, т.е. от наказанието, което чака тези развратни люде – Д.А. 2:40.

Евреите, както и други стари народи, не са употребявали винаги точност в пресмятанията си. Четем, например, в Бит. 15:16, “в четвъртият род потомците ти ще се върнат”, но един род колкото време е траял, не е било точно определено. Въобще се приема, че един род в старите времена е бил по-продължителен отколкото в по-последните времена. Гърците са считали един род за една трета част от едно столетие. Сега родът се счита като състоящ се от тридесет години.