Рода

Една млада слугиня в къщата на Мария, майката на Йоан наричан Марко, спомената в Д.А. 12:13, когато Петър чудесно бе освободен от тъмницата.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.