Рода

Една млада слугиня в къщата на Мария, майката на Йоан наричан Марко, спомената в Д.А. 12:13, когато Петър чудесно бе освободен от тъмницата.