Родос

Един остров и един прочут град на югозапад от Мала Азия; старото му име било Офиюса. Днешното му име означава трендафил (родон), поради многото и хубави трендафили, които растат там. Островът е около четиридесет мили дълъг и петнадесет мили широк; планините му са гористи и долините му много плодовити. Градът Родос, на югоизточния край от острова, беше един от най-прочутите гръцки градове. Той беше славен по медния Колос, който беше сто и пет крака висок; стоеше на устието от градското пристанище, на шестдесет мраморни стълбове и остана цял само петдесет и шест години, когато бе съборен от едно земетресение, в царуването на Птоломей Евергет, Египетския цар, който започна царуването си в 244г. преди Р.Х. Когато Павел отиде в Ерусалим, (58г. след Р.Х.), той посети Родос – Д.А. 21:1. Днешният Родос, е Турски укрепен град с 15,000 жители, и със значителна търговия. Въздухът на Родос е пословично чист и атмосферата му ясна.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.