Рогил

Източникът Рогил, или тепавичарският източник, където тепавичарите тепали платна – И.Н. 15:7, 18:16. За Рогил е споменато в Св. Писание и там, където се говори за съзаклятието на Авесалом – 2Цар. 17:17. При източникът Рогил, Адония даде едно угощение на царските служители – 3Цар. 1:9. Този източник се е намирал на едно място, което сега е най-прекрасното и най-плодородното в околността на Ерусалим. Той е бил сто двадесет и пет крака дълбок, и заграден с големи четвъртити камъни.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.