Рогове

Древните са правели от тях съдове за пиене, или за държане на масло и благовонни течности – 1Цар. 16:1; 3Цар. 1:39. Ъглите на олтара на скинията, са се наричали и рогове – Из. 27:2, 30:2. Виж Олтар. Някои скотове и зверове имат рогове, с които се бранят, и които още им служат за украшение; затова и рогът често се употребява, за да означи сила, слава, и величие. Бог възвисил рога на Давид и на людете му, но на нечестивите роговете съкрушавал. В Св. Писание, ние също четем за рогове въздигани за победа, и за окаляни рогове – Вт. 33:17; 1Цар. 2:1,10; Йов. 16:15; Пс. 75:10; Дан. 7:20-24; Лк. 1:69. И днес още при Друзите на Ливан, младите булки носят на главите си сребърни рогове. Мъжът, когото виждате на картината с рог на главата, е Абисински главатар.