Рогоз (папирус)

Тръст, която расте по бреговете на Нил, в блатистите места – Йов 8:11; Ис. 35:7, на височина 12 или 15 крака. Стъблата му са гъвкави, и могат да се плетат твърде на гъсто, както се вижда от употребата им в направата на малки ковчези – Из. 2:3,5, и на кораби от по-голяма величина – Ис. 18:2. Корабите от това вещество, са били често срещани в Египет. Понеже те са били твърде леки и малки, са плували с голяма скорост, и са можели да се носят на рамена около бързеи и водопади. От частите на вътрешната кора на това растение, изтънчени и залепени една за друга, са правели един вид книги за писане, и мушакът му се е употребявал някой път за храна. Виж Книга.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.